Zostaw to nam

Dotacje na hotel​

Wykorzystaj szansę

Dotacje na hotel

Branża hotelarska bardzo ucierpiała podczas pandemii COVID-19 i z tego powodu została ona uwzględniona w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dotacje na hotel mają wprowadzić do oferty nowe produkty lub usługi, by w przyszłości, w sytuacjach kryzysowych, unikać skrajnych spadków, podobnych do tych, które miały miejsce podczas pandemii. Nasza firma pomaga zdobyć dotacje unijne na hotel. Zapoznaj się ze szczegółami dotacji z KPO.

Otrzymaj dotacje na hotel z Due Consulting

Dotacje dla firm

Komu pomożemy otrzymać dotacje unijne na hotel?

Dotacje na hotel 2023 przeznaczone są dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw, działających w sektorze HoReCa (sektor hotelarski i gastronomiczny). W branży hotelarskiej nastąpiło zmniejszenie popytu podczas lockdown-u. Sektor ten, będzie przez długi czas odczuwał konsekwencje poprzez zmiany wzorców zachowań potencjalnych klientów, dlatego został wzięty pod uwagę w KPO.

 

W konkursach mogą brać udział te przedsiębiorstwa, które w latach 2020-2021 odnotowały obniżenie dochodów w związku z trwającą pandemią COVID-19. Jeśli więc działasz w branży hotelarskiej i zaliczasz się do grupy beneficjentów, zapraszamy do kontaktu.

Powiedz nam czym się zajmujesz

A my pomożemy Ci otrzymać dotację

Zaufaj ekspertom

z Due Consulting

Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, pomagamy firmom z różnych branż w znalezieniu odpowiednich programów finansowania oraz przygotowaniu profesjonalnych wniosków, aby maksymalnie wykorzystać dotacje UE na rozwój firmy.

Na co możesz przeznaczyć dotacje na hotel 2024?

Podczas pandemii COVID-19, największe straty dały odczuć się na obszarach kraju, w których dominuje jeden zakres działalności gospodarczej. Kluczowym celem  jest więc realizacja nowych ścieżek rozwoju przedsiębiorstw lub dywersyfikacja działalności gospodarczej.

 

Przedsiębiorstwa działające w branży HoReCa mogą otrzymać dofinansowania na działania inwestycyjne, np. na dotację na budowę hotelu, jego rozbudowę, modernizację obiektów oraz na zakup nieruchomości, wyposażenia, maszyn i urządzeń, a także oprogramowania. Oprócz tego, można otrzymać dofinansowanie na działania doradcze, którymi są podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP.

Pełne wsparcie na każdym etapie

01

Analiza pomysłu

Analiza pomysłu i ocena możliwości pozyskania dotacji

02

Koncepcja

Wybór optymalnej dotacji

Opracowanie koncepcji projektu i jej optymalizacja

03

Wniosek i umowa

Przygotowanie dokumentacji

Złożenie wniosku i ocena

Zawarcie umowy o dofinansowanie

Dotacje na rozwój przedsiębiorczości

Zaufaj ekspertom z Due Consulting

Wiele możliwości

Na co można uzyskać dotacje dla przedsiębiorców?

Unia Europejska oferuje szeroki wachlarz programów wsparcia finansowego dla firm, które mogą znacząco przyczynić się do rozwoju gospodarki i promowania innowacji.

Dotacje na rozwój działalności pozwalają na:

Oferujemy pomoc w przygotowaniu wniosku o dotacje unijne na hotel

Jeżeli interesują Cię dotacje unijne na budowę hotelu, jego przebudowę, bądź modernizację lub inne działania inwestycyjne, które są finansowane dla sektora HoReCa, skonsultuj się z nami. Dotacje na hotel 2023 pozwolą na zwiększenie aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstwa, wzrost produktywności oraz powstanie nowych miejsc pracy, a to sprawi, że firmy będą bardziej odporne na ewentualne niekorzystne zdarzenia w przyszłości (pandemia czy lockdown). Due Consulting służy swoim bogatym doświadczeniem. Zespół wykwalifikowanych pracowników pomoże Ci opracować projekt i przygotować wniosek.

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *