Zostaw to nam

Dotacje dla firm

Wykorzystaj szansę

Na rozwój z Due Consulting

Czy Twoja firma poszukuje wsparcia finansowego, aby zrealizować swoje ambitne projekty? Czy chcesz rozwijać swoją działalność i inwestować w innowacje? Jeśli tak, to jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc! Due Consulting oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie funduszy europejskich, pomagając przedsiębiorcom pozyskać dotacje na rozwój firmy. Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą.

Dotacje na rozwój firmy 2023/2024

Z nami uzyskasz bezzwrotne dotacje unijne na rozbudowę firmy

Dotacje dla firm

Dotacja na istniejącą firmę

Dotacja na istniejącą firmę stanowi znakomitą szansę nie tylko na rozwój samego przedsiębiorstwa, lecz także na promowanie nowoczesnych narzędzi i technologii. W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 inwestycje technologiczne stają się dodatkowym polem, aby zdobyć dotacje na rozbudowę firmy. Te inwestycje skupiają się na zakupie oraz wdrożeniu nowych technologii, a także na adaptacji własnych innowacji, co umożliwia produkcję nowych lub ulepszonych towarów, procesów czy usług.

Dotacje dla Polski

Polska, będąc jednym z największych beneficjentów unijnego budżetu, może skorzystać z około 770 mld złotych przekazanych przez Unię Europejską. Te środki mają być głównie przeznaczone na wsparcie inwestycji w obszary innowacji, przedsiębiorczości, cyfryzacji, infrastruktury, ochrony środowiska, energetyki i wielu innych dziedzin. To otwiera przed polskimi przedsiębiorcami szeroki wachlarz możliwości ubiegania się o dotacje z unii na rozwój firmy.

Powiedz nam czym się zajmujesz

A my pomożemy Ci otrzymać dotację

Zaufaj ekspertom

z Due Consulting

Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, pomagamy firmom z różnych branż w znalezieniu odpowiednich programów finansowania oraz przygotowaniu profesjonalnych wniosków, aby maksymalnie wykorzystać dotacje UE na rozwój firmy.

Jakie dotacje na rozwój działalności gospodarczej 2023/2024?

Zdobycie środków z dotacji unijnych dla firm zostało uregulowane w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Do najważniejszych programów w dziedzinie dotacji dla firm można wyróżnić:

  • FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki).

Stanowi on ważną inicjatywę o zasięgu krajowym, cieszącą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców poszukujących wsparcia finansowego. Głównym celem tego programu jest promowanie rozwoju badań, świadczenie usług, implementacja inteligentnych maszyn oraz oprogramowania, a także doskonalenie procesów związanych z przemysłem.

  • FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko).

Ten program skupia się na ochronie środowiska poprzez  inwestycje w odnawialne źródła energii, budowę farm wiatrowych, redukcję emisji spalin oraz tworzenie gospodarki przyjaznej dla otoczenia. Inicjatywa obejmuje także rozwijanie transportu szynowego, modernizację istniejących linii kolejowych, inwestycje w porty morskie, drogi wodne oraz tworzenie obwodnic miast.

  • FEPW (Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej).

Ten program jest skierowany do wyznaczonych województw. Obejmuje on obszar województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego bez Warszawy i otaczających ją powiatów. Celem tego programu jest wzrost konkurencyjności gospodarki Polski Wschodniej oraz poprawa jakości życia. Inicjatywa skoncentrowana jest na wspieraniu rozwoju automatyzacji, robotyzacji, inwestycji w infrastrukturę, tworzeniu ścieżek rowerowych, integracji z siecią dróg ekspresowych oraz rozwijaniu szlaków turystycznych.

Pełne wsparcie na każdym etapie

01

Analiza pomysłu

Analiza pomysłu i ocena możliwości pozyskania dotacji

02

Koncepcja

Wybór optymalnej dotacji

Opracowanie koncepcji projektu i jej optymalizacja

03

Wniosek i umowa

Przygotowanie dokumentacji

Złożenie wniosku i ocena

Zawarcie umowy o dofinansowanie

Dotacje na rozwój przedsiębiorczości

Zaufaj ekspertom z Due Consulting

Wiele możliwości

Na co można uzyskać dotacje dla przedsiębiorców?

Unia Europejska oferuje szeroki wachlarz programów wsparcia finansowego dla firm, które mogą znacząco przyczynić się do rozwoju gospodarki i promowania innowacji.

Dotacje na rozwój działalności pozwalają na:

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *