Dotacja ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Dotacja od ZUS jest kierowana dla firm MŚP oraz dużych z przeznaczeniem na projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

W terminie 6 czerwca – 8 lipca 2022 roku, będzie można składać wnioski na dofinansowanie projektów mających na celu:

 • poprawę bezpieczeństwo pracy;
 • zmniejszenie zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi;
 • redukuję niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Kwota dofinansowania wynosi do 300 000 zł (69330 EUR), a udział własny to 20%.


Konkurs jest przeznaczony do przedsiębiorstw z całego kraju, które nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, podatków oraz nie znajdują się w stanie upadłości. Dodatkowo nie skorzystały z takiego dofinansowania wypłacanego przez ZUS w ciągu ostatnich 3 lat.

 

Dofinansowanie otrzymują działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Po więcej informacji zajrzyj https://dueconsulting.pl/dofinansowanie-zus-bhp/

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *