Dotacja ZUS BHP na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy 2023

Zakład ubezpieczeń społecznych wychodzi z inicjatywa do przedsiębiorców chcących poprawić bezpieczeństwo oraz higienie pracy. Celem programu ZUS BHP jest zmniejszenie ryzyka dotyczącego wypadków. Dotacja ma na celu poprawienie bezpieczeństwa oraz higieny pracy.

Już wkrótce zostanie ogłoszony nabór na program ZUS BHP. W ramach programu zakład ubezpieczeń społecznych dofinansowuje projekty związane z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie zagrożeń związanych z wypadkami lub chorobami zawodowymi oraz redukcja szkodliwych czynników pracy. 

Kwota dofinansowania to aż do 300 000 zł (69330 EUR) i 80% finansowania projektu.

Wymagania, które trzeba spełnić: 

 • Brak zaległości z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne
 • Brak zaległości z opłatami podatków
 • Przedsiębiorstwo nie znajduje się w stanie upadłości
 • Przedsiębiorstwo nie skorzystało z takiego dofinansowania w ciągu ostatnich 3 lat


Dotacje obejmują różnego rodzaju projekty doradcze oraz inwestycje. Są to przede wszystkim: 

 • Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej i miejscowej  wywiewnej  oraz  nawiewnej
 • Urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza
 • Zakup  i instalacja osłon stałych i ruchomych niebezpiecznych stref maszyn 
 • Zakup i instalacja do maszyn uzupełniających środków ochronnych do odłączania i  rozpraszania  energii
 • Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem i polami elektromagnetycznymi.
 • Zakup i instalacja kabin, obudów, ekranów i osłon dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych
 • Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości

Wymienione wyżej zostały tylko jedne z głównych kategorii, jakie oferuje ten rodzaj dofinansowania. Oficjalna lista możliwości podana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych obejmuje aż 27 pozycji. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zajrzyj na naszą stronę bądź użyj formularza kontaktowego na dole strony.

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *