Kontrola projektów unijnych

Dotacja z Urzędu Pracy m. st. Warszawy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W terminach od 05 do 09 września oraz od 10 do 14 października można składać wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dotacji wynosi 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a więc obecnie osoby składające wniosek mogą ubiegać się o kwotą 37 411 zł.

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków z Funduszu Pracy.


 
Cel: Przyznane środki przeznaczone są na podjęcie działalności gospodarczej na terenie miasta stołecznego Warszawy przez osoby bezrobotne.

Dla kogo:  Osoby bezrobotne, absolwenci centrum integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS) oraz poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej — niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Na co: Zakup maszyn i urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia koniecznego do utworzenia miejsca pracy. Zakup materiałów i działania reklamowe.

Wartość dofinansowania: 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. 

Nabór: od 05 do 09.09.2022 oraz od 10 do 14.10.2022. 

 

Przeznaczenie:

  • zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia koniecznego do utworzenia miejsc pracy (nie mniej niż 50% wnioskowanej kwoty łącznie),
  • zakup materiałów, surowców i towarów (do 50% wnioskowanej kwoty łącznie),
  • reklama (do 30% wnioskowanej kwoty łącznie),
  • zakup materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji lokalu (do 20% wnioskowanej kwoty łącznie),
  • koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej (do 10% wnioskowanej kwoty łącznie),
  • zakup domeny internetowej (nie więcej niż 200 zł).

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *