Zostaw to nam

Dotacje na projekt badawczy

Wykorzystaj szansę

Dotacje na badania i rozwój

Dotacje unijne na badania i rozwój stanowią kluczowy element unijnej polityki rozwoju i konkurencyjności. Programy takie jak “Horyzont Europa” czy inne inicjatywy stwarzają atrakcyjne możliwości finansowania projektów badawczych i rozwojowych. Fundusze te nie tylko promują naukę, ale również stymulują innowacje, co wpływa pozytywnie na rozwój gospodarczy. W dzisiejszych czasach innowacje stają się jednym z głównych czynników wpływających na sukces gospodarczy i konkurencyjność na rynku.

Dla kogo?

Dotacja na badania

Dotacje dla firm

Rola Dotacji w Rozwoju Naukowym i Technologicznym

Dotacje na badania i rozwój stanowią ważny element wsparcia projektów badawczych i  rozwojowych w kraju. Ich celem jest promowanie nauki, rozwoju technologicznego oraz stymulowanie kreatywności naukowców. Środki te pozwalają na prowadzenie zaawansowanych badań naukowych oraz rozwijanie nowych technologii. 

Dotacje na Projekty Badawcze jako Klucz do Sukcesu Polskich Innowacji

Dotacja na projekt badawczy  umożliwia realizację innowacyjnych pomysłów, które w rezultacie wspierają wzrost gospodarczy oraz konkurencyjność kraju. W Polsce istnieje wiele programów rządowych, które oferują dotacje na badania naukowe. Są to m.in.:

  • Narodowe Centrum Nauki (NCN)
  • Narodowe Centrum Rozwoju i Badań
  • Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

Powiedz nam czym się zajmujesz

A my pomożemy Ci otrzymać dotację

Zaufaj ekspertom

z Due Consulting

Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, pomagamy firmom z różnych branż w znalezieniu odpowiednich programów finansowania oraz przygotowaniu profesjonalnych wniosków, aby maksymalnie wykorzystać dotacje UE na rozwój firmy.

Rozliczenie dotacji na prace badawczo - rozwojowe

Aby zapewnić przejrzystość i sprawność zarządzania środkami pozyskanymi z dotacji należy je odpowiednio księgować i monitorować. Jest to kluczowy element zarządzania finansami, który przyczynia się do m.in. przejrzystości finansowej, zgodności z warunkami dotacji czy minimalizacji ryzyka. Księgowanie dotacji unijnych jest procesem, który obejmuje kilka kroków:

  • kodyfikacja wydatków, czyli przypisanie odpowiednich kodów do wszystkich wydatków związanych z projektem
  • rejestracja wydatków
  • monitorowanie i raportowanie
  • audyt

 

Dla przedsiębiorstw i  instytucji korzystających ze środków pozyskanych z dotacji unijnych, odpowiednie księgowanie jest kluczowym elementem zarządzania projektami badawczymi. Dlatego też warto zadbać o profesjonalne podejście do księgowania oraz monitoringu dotacji, by maksymalnie wykorzystać pozyskane środki i osiągnąć zamierzone cele.

 

W przypadku firm, które chcą skorzystać z unijnych dotacji na projekty badawcze, warto współpracować z ekspertami z zakresu pozyskiwania funduszy oraz zarządzania projektami, by mieć pewność, że cały projekt będzie przebiegał efektywnie. Firmą Due Consulting zapewnia państwu kompleksowe wsparcie oraz doradztwo w zakresie dotacji na prace badawczo — rozwojowe.

Pełne wsparcie na każdym etapie

01

Analiza pomysłu

Analiza pomysłu i ocena możliwości pozyskania dotacji

02

Koncepcja

Wybór optymalnej dotacji

Opracowanie koncepcji projektu i jej optymalizacja

03

Wniosek i umowa

Przygotowanie dokumentacji

Złożenie wniosku i ocena

Zawarcie umowy o dofinansowanie

Dotacje na rozwój przedsiębiorczości

Zaufaj ekspertom z Due Consulting

Wiele możliwości

Na co można uzyskać dotacje dla przedsiębiorców?

Dotacje na badania i rozwój są dostępne dla wielu sektorów gospodarki, jednak największymi beneficjentami są przedsiębiorstwa. Zarówno małe jak i średnie firmy mogą ubiegać się o dotacje B+R. 

Dlaczego warto korzystać z dotacji?

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *