dofinasowanie dla przedsiębiorców

Dotacja na inwestycje dla przedsiębiorstw MŚP prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego

W dniu 26 lipca 2022 roku został ogłoszony nabór do konkursu dedykowanego dla MŚP z województwa łódzkiego, które negatywnie zostały dotknięte skutkami epidemii COVID-19. Celem działania jest odbudowa i zwiększenie odporności gospodarczej przedsiębiorstw po kryzysie.

W ramach Osi Priorytetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w dniu 26 lipca 2022 roku został ogłoszony nabór do konkursu dedykowanego dla MŚP z województwa łódzkiego, które w ostatnim roku odnotowały spadek przychodu.

Cel: Działania i inwestycji mających na celu zwiększenie konkurencyjności oraz poprawę pozycji rynkowej poprzez transformację cyfrową i ekologiczną.

Dla kogo:  Firmy mikro, małe i średnie z terytorium woj. łódzkiego lub posiadających tu oddziały, które w negatywny sposób zostały dotknięte skutkami pandemii COVID-19 i odnotowały w 2021 roku spadek przychodów.

Na co: Zakup oprogramowania i sprzętu wykorzystującego technikę cyfrową oraz inwestycje zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw.

Wartość dofinansowania: do 300 tys. PLN.

Poziom dofinansowania: do 85%.

Nabór: od 07.09.2022 do 28.09.2022.

Celem projektu jest podjęcie działań i inwestycji ukierunkowanych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i poprawę pozycji rynkowej w szczególności poprzez transformację cyfrową i ekologiczną (m.in. zwiększającymi efektywności energetycznej przedsiębiorstw).

Najważniejsze informacje:

  • początek naboru: 7 września 2022,
  • maksymalna wartość dofinansowania: do 300 tys. PLN,
  • poziom dofinansowania: do 85%,
  • budżet konkursu: 24 mln PLN.

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się firmy MŚP z siedzibą lub posiadające oddział na terenie województwa łódzkiego, które  zanotowały w roku 2021 co najmniej 15% spadek przychodów, w stosunku do przychodów w roku 2019.

Przeznaczenie:

  • zaawansowane rozwiązania teleinformatyczne (np. praca zdalna, e-commerce, marketing internetowy)
  • sprzęt informatyczny,
  • specjalistyczne oprogramowanie (również sztuczna inteligencja),
  • działania organizacyjne mające na celu wprowadzenie rozwiązań cyfrowych,
  • inwestycje zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw.

Projekty ubiegające się o dofinansowanie będą oceniane pod kątem wpływu na rozwój regionu, a miejscem realizacji powinno być województwo łódzkie.

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *