dotacje unijne

Czy komornik może zająć środki z dotacji unijnej?

Zajęcie dotacji przez komornika

Czy komornik może zająć środki z dotacji unijnej? Czy zajęcie komornicze środków unijnych jest możliwe? Przeważnie komornik zajmuje prywatne przychody dłużnika, którymi są, np. nieruchomości lub majątek na koncie osobistym. Natomiast jeśli osoba zadłużona utrzymuje się z dochodu własnej firmy, wówczas komornik przejmuje konto firmowe. Czy w takim przypadku, zajęcie dotacji przez komornika jest możliwe? Nie, środki unijne zostają nietknięte. 

Czego jeszcze nie może zająć komornik z majątku firmy? Komornik, oprócz dotacji unijnych, pozostawia:

  • narzędzia i materiały, które są niezbędne do wykonywania pracy;
  • wolne środki na koncie na wypłatę wynagrodzeń pracowników (wraz ze składkami ZUS i podatkiem);
  • kwotę na koncie, którą przedsiębiorca musi przeznaczyć na opłacenie własnych ubezpieczeń oraz dodatkowo kwotę, która starcza na przeżycie dwóch tygodni.

Dotacje unijne a zajęcie komornicze – wyjątki

Zajęcie komornicze dopłat unijnych jest z reguły niemożliwe. Są jednak wyjątki. Kiedy zajęcie dotacji przez komornika jest możliwe? Dzieje się tak w sytuacji, kiedy zadłużenie powstało w związku z realizowanym projektem. Ponadto, zajęcie komornicze środków unijnych jest możliwe, kiedy dotacje są wykorzystywane w sposób niewłaściwy, niezgodnie z działaniami deklarowanymi w projekcie.

Czasem komornik dopomina się o zajęcie dotacji unijnych, mimo że nie ma do tego prawa. Takie zachowanie należy zgłosić do Sądu Rejonowego, przy którym działa urzędnik. Skarga powinna być złożona w terminie do 7 dni od daty rozpoczęcia czynności komorniczych.

Zajęcie komornicze dopłat unijnych – rolnicy

Rolnicy bardzo często korzystają z dopłat unijnych. Czy zajęcie komornicze środków unijnych rolników jest możliwe? Tak jak w przypadku przedsiębiorstw, komornik nie może zająć środków unijnych znajdujących się na rachunku bankowym rolnika, jak również środków trwałych, zakupionych z dofinansowania. Wyjątkiem również jest w tym przypadku nie wywiązanie się z projektu, w ramach którego zostało otrzymane dofinansowanie. Dotacje unijne a zajęcie komornicze rolników opisuje art. 32 Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

“Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej lub wierzytelności wynikające z umów z tytułów płatności określonych w odrębnych przepisach, realizowanych przez Agencję ze środków publicznych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na ich współfinansowanie, nie podlegają zajęciu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”.

Pytania i odpowiedzi

Czy jeśli posiadam zajęcie komornicze, a chcę rozpocząć działalność, to mogę ubiegać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności?

Tak, zajęcie komornicze nie wyklucza z ubiegania się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności. Przy składaniu wniosku o dofinansowanie, musisz złożyć oświadczenia o stanie Twojego zadłużenia.

Czy w trakcie realizacji projektu, na który otrzymałem dofinansowanie unijne, komornik może zająć rachunek bankowy, na który przekazywane są środki unijne?

Zajęcie przez komornika konta bankowego, na które przelewane są środki unijne, nie może obejmować środków pochodzących z UE. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zadłużenie powstało w związku z realizacją projektu, na które otrzymano dofinansowanie.

Skąd komornik wie, że środki na koncie pochodzą z dotacji unijnych i nie powinien ich ruszać?

Sprawdzenie skąd pochodzą środki pieniężne na rachunku bankowym dłużnika jest obowiązkiem banku. Bank zobowiązany jest zawiadomić, że pieniądze pochodzą z dotacji unijnych i komornik nie może ich zająć.

powrót do listy aktualności

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *