dotacje unijne

Startup dofinansowanie 2024

Jeżeli zastanawiasz się nad założeniem firmy, bądź właśnie zaczynasz swój biznes, ten artykuł jest dla Ciebie. Zarówno założenie oraz prowadzenie działalności nie jest sprawą łatwą jak i wymaga odpowiedniego przygotowania pod wieloma względami. Oczywiście, potrzebujemy również funduszy, aby otworzyć się na nowe możliwości i sprostać oczekiwaniom odbiorców, klientów. Zastanawiasz się, czy można uzyskać finansowanie dla startupów, oraz jakie są dotacje na startup? Zapraszamy do lektury.

Startup co to takiego?

Krótkim wyjaśnieniem, zaczerpniętym z definicji, jest to tak zwane wsparcie na starcie. Inaczej, jest to pomoc dla początkującego, kiełkującego biznesu, organizacji tymczasowej, poszukującej swojego modelu. Z pomocą przychodzą tutaj dotacje na startup. Finansowanie dla startupów w nowej perspektywie na lata 2021-2027, występuje w dwóch krajowych programach Funduszy Europejskich. Jednym z nich są Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), a drugim, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).  Przewidziane są również oprócz bezpłatnych dotacji, pożyczki. Istnieje także możliwość łączenia wsparcia. Kreatywne spółki mają jeszcze możliwość skorzystania z programów akceleracyjnych i postakceleracyjnych.

Na czym polega startup?

Startup polega na tworzeniu przedsiębiorstwa biznesowego, którego bazą są innowacje wprowadzane na rynek dla danej branży. Podstawą organizacji powinno być wdrożenie na rynek nowych idei, innowacyjnych rozwiązań, aby zachęcać i przyciągać potencjalnych klientów. Celem, który dodatkowo powinien zostać spełniony, jest rozwiązywanie problemów np. w otoczeniu lokalnym. Poprzez świadczenie usług lub sprzedaży produktów powyższe założenie powinno zostać uzyskane. Dzięki takiemu zastosowaniu startup osiągnie sukces.

Jak uzyskać dofinansowanie na startup ?

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, jest to jedna z możliwości finansowania dla startapów. Jest to program ukierunkowany dla innowacyjnych spółek, które wprowadzają programy rozwojowe. Dotacje na startup, będą przyznane na wdrożenie nowych rozwiązań, udział w szkoleniach z mentoringu biznesowego, oraz pomoc z zakresu doradztwa eksperckiego. Finansowane będą również prace badawczo rozwojowe. Jako rodzaj wsparcia można również uznać szkolenia dla nowych pracowników i udziały w targach. Powyższe działania ukierunkowane są w ramach pomocy, nowym przedsiębiorcom.

Kolejnym rodzajem wsparcia, są Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. 

Z takiego rodzaju pomocy, mogą skorzystać tylko wybrane województwa, które znajdują się w części wschodniej naszego kraju. Dzięki pomocy na start otrzymuje się specjalistyczne usługi, które pomagają w utworzeniu rentownego biznesu. Można tutaj skorzystać zarówno z całościowej pomocy, już przy opracowywaniu modelu biznesowego, jak i  ze wsparcia w mniejszym stopniu. Uzyskana zostanie wówczas pomoc prawna, bądź związana z mentoringiem, w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa. Dotacje na startup, można uzyskać także na zakup środków trwałych, lub specjalistycznych licencji, na niezbędne programy. Celem każdej z tych pomocy, jest zwiększenie przychodów i wsparcie firmy w jej rozwoju.

Programy akceleracyjne 

Programy akceleracyjne, są rodzajem wsparcia, które przyspiesza rozwój firmy. 

Finansowanie można uzyskać na:

  • testowanie nowych rozwiązań i technologii
  • rozszerzanie oferty firmy
  • zaangażowanie ekspertów
  • udział partnerów międzynarodowych

Zastosowany został podział programów akceleracyjnych:

  • SmartUP– przyspieszenie rozwoju, poprzez wsparcie mentorów. Zapoznanie z nowoczesnymi metodami oraz udostępnianie sieci kontaktów.
  • Tech Impact– rozwiązanie, którego celem jest zrównoważony rozwój, wprowadzenie nowinek technologicznych oraz podnoszenie świadomości.
  • Startups Exchange– jest to pomoc dla zainteresowanych rynkami zagranicznymi, przygotowanie ich do wyjazdu i programu, jaki funkcjonuje na danym rynku.
  • Scale Up Green– transformacja modelu biznesowego, poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych

Dotacje na startup

Po przeczytaniu powyższego artykuły widzimy, że  istnieją różne programy, z których mogą skorzystać firmy na starcie. Różnią się one pod kilkoma względami. 

Program FEPW kierowany jest głównie startupom, powinny one opierać się na nowych technologiach. Program FENG skierowany jest dla startapów, lecz, aby otrzymać dotację, należy w swoich projektach zawrzeć komponent badawczo rozwojowy. Istnieją również programy regionalne, kierowane dla nowych, oraz już funkcjonujących firm. Nie wymagają one wprowadzenia innowacyjności. Wsparcie startupów jest bardzo ważne, ponieważ dzięki nim gospodarka się rozwija, tworzone są nowe technologie. Dlatego właśnie, powstają dofinansowania dla startupów. Jeżeli szukasz sposobu na sfinansowanie nowej firmy, wprowadzenie do niej innowacyjnych rozwiązań, zapraszamy do kontaktu.

Pytania i odpowiedzi

Co to jest startup?

Startup, jest to działanie na starcie firmy, która poszukuje modelu biznesowego. Wykreowanie nowego produktu,lub usługi, dzięki któremu firma zostanie wypromowana i osiągnie cel, jakim jest wzrost przychodów, poprzez tworzenie nowych technologii.

Jakie uzyskać dofinansowanie na startup?

Jeżeli chodzi o dofinansowania na startup, najczęściej możemy skorzystać z dotacji unijnych z programów Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki lub z Funduszy Unijnych dla Polski Wschodniej.

Czy w ramach startupu można uzyskać dotacje z urzędu pracy?

Tak, urząd pracy, może przyznać dotacje na nową działalność gospodarczą, warunkiem jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej.

powrót do listy aktualności

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *