Badania, rozwój i innowacje dla firm z Mazowsza

Badania, rozwój i innowacje dla firm z Mazowsza

Już 26 stycznia rozpoczyna się konkurs dla firm z województwa mazowieckiego realizowany w ramach Działania 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw. Projekty ubiegające się o dofinansowanie będą miały charakter modułowy.

Od 26 stycznia 2024 roku do 6 marca 2024 roku będzie prowadzony nabór wniosków do konkursu zorganizowanego zgodnie z Priorytetem I Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza.

Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego na przykład producent nikotyny.

Projekty ubiegające się o dofinansowanie będą obejmować cały proces powstawania innowacji lub jego wybrane elementy, zakończony wdrożeniem (badania B+R stanowią element obowiązkowy). Elementy projektu modułowego to: doradztwo, prace B+R przedsiębiorstw, infrastruktura B+R, prace przedwdrożeniowe, wdrożenie, nabywanie przez pracowników kompetencji oraz kwalifikacji.

 

Dla kogo:  Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa (duże przedsiębiorstwa otrzymają dofinansowanie pod warunkiem współpracy z przedsiębiorstwami MŚP) z województwa mazowieckiego.

Na co: Dofinansowaniem są objęte koszty kwalifikowalne dotyczące:

  • Usługi doradcze;
  • Prace B+R;
  • Infrastruktura B+R;
  • Usługi szkoleniowe;
  • Zakup środków trwałych związanych z wdrożeniem.
  •  

Poziom dofinansowania: 

  • do 85% kosztów kwalifikowanych, 

Termin naboru:  

  • od 26 stycznia 2024 roku do 6 marca 2024 roku,

Budżet konkursu:  

  • 66 333 000 PLN (14,74 mln EUR),

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami!   

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *