Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

RPO Województwa Świętokrzyskiego rozpoczyna 30 czerwca nabór wniosków do konkursu dedykowanego dla mikro-, małych, średnich oraz dużych firm. W ramach działania można pozyskać dofinansowanie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

Konkurs organizowany przez RPO Województwa Świętokrzyskiego jest dedykowany do MŚP oraz dużych firm. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:

  • rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;
  •  projekty badawcze przedsiębiorstw służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych;
  • prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • zakup wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technologicznej.

Maksymalna wartość projektu do 10 mln zł (2,22 mln EUR).

Poziom dofinansowania do 70%.

Termin składania wniosków do 30 czerwca do 22 lipca 2022 roku.

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *