7,9 mld euro, które może trafić do Ciebie

Komisja Europejska zaakceptowała pierwszy program krajowy dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to 7,9 mld euro, które trafi do polskich firm. Program dedykowany jest do podmiotów należących do grupy MŚP, dużych przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) stanowi kontynuację wcześniejszych programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. Cechuje się kompleksowym podejściem do potrzeb przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia prac B+R i wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwie lub w organizacji. Budżet o wartości 7,9 mld euro to jak dotychczas największe wsparcie dla tego typu programów w Unii Europejskiej, ma na celu wzmocnienie polskiej gospodarki i osiągnięcie wyższego poziomu zaawansowania technologicznego oraz proekologicznego.  

Program dedykowany jest do podmiotów należących do grupy MŚP, dużych przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Dodatkowo członkami konsorcjów tworzonych na potrzeby realizacji projektów, mogą być instytucje otoczenia biznesu takie jak ośrodki przedsiębiorczości, ośrodki innowacji, a także instytucji finansowych. 

Główne cele: 

 • Zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii; 
 • Wzrost konkurencyjności MŚP; 
 • Rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości; 
 • Transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii; 

W ramach programu każdy projekt powinien zawierać moduły obowiązkowe oraz moduły uzupełniające. Moduły obowiązkowe, które mogą być uwzględniane w projektach osobno i razem to: 

 • B + R – badania przemysłowe i prace rozwojowe 
 • Infrastruktura B + R – tworzenie i rozwój centrów badawczo-rozwojowych służących realizacji agendy badawczej 

Moduły uzupełniające, które można w dowolny sposób konfigurować do części obowiązkowej to: 

 • Wdrożenia innowacji realizowanych w module obowiązkowym 
 • Cyfryzacja obejmująca m.in. robotyzację linii produkcyjnych, optymalizację produkcji, poprawę cyberbezpieczeństwa, internet rzeczy,  sztuczną inteligencję. 
 • Zazielenia przedsiębiorstw obejmujące redukcję substancji szkodliwych w produkcji, recykling, ekoprojektowanie. 
 • Kompetencje – zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy głównie w zakresie transformacji Przemysłu 4.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami, ekoprojektowania. 
 • Internacjonalizacja – promocja produktów i usług na rynkach zagranicznych, tworzenie międzynarodowych łańcuchów dostaw, komercjalizacja wyników prac B+R za granicą. 

W ramach programu można liczyć na wsparcie obejmujące dotacje, instrumenty finansowe kapitałowe oraz gwarancyjne, instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacje. 

Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Nie czekaj, zapraszamy do kontaktu, jesteśmy po to, żeby Ci pomóc! 

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności DUE Consulting *